İş Güvenlik Hizmeti
Teklif isteyin
İşyeri Hekimi
Teklif İsteyin
Previous
Next

-Risk Analizi
-Acil Durum Planı
-İş Güvenlik
Eğitimi
-Yangın Tatbikatı
-İşyeri Kroki
Çizimi

0 212 671 64 74

-İş Güvenlik Uzmanı
-İşyeri Hekimi
-Sağlık Personeli

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Güvenliği Uzmanı ; İş Sağlıgı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis , mimar veya teknik elemanı ifade etmektedir.

Risk Analizi Hizmetleri

İşveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama , sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizi yapar veya yaptırır.

Fenni Muayeneler

KAVRAM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak; İş Güvenliği yönünden yapılması gereken; Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü(…)

Yangın Eğitimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi ; İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi ifade etmektedir.

Acil Durum Planı

Tüm işverenler; ilkyardım , yangınla mücadele kişilerin tahliyesi ciddi ve yakın tehlikelerle karşılaşılması gibi durumlarda önceden hazırladığı acil durum eylem planını uygulamak zorundadır.

İşyeri Ortam Ölçümleri

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla (…)

Yüksekte Çalışma Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi

İşveren tüm çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek zorundadır.

Mobil Sağlık Hizmeti

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ Çalışanların sağlık kayıtları işe giriş itibariyle ve belirtilen kanuni aralıklarla yapılması gerekir.Az Telikeli işyerlerinde en geç 5 yıl, tehlikeli işyerlerinde 3 ve çok tehlikeli işlerde en geç 1 yıl içerisinde yenilenmelidir(…)

Patlamadan Korunma Dökümanı

0 212 671 64 74