Acil Durum Planı

Ana Sayfa >> Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı , kullanılan maddeler , iş ekipmanlarını ve çevre şartlarını dikkate alıp ;
  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirmek ,
  •  Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak ,
  •  Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm acil durumları değerlendirmek ,
  •  Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ,
  •  Koruma ,Kurtarma , Söndürme ve İlkyardım konularında işyerinin durumuna göre çalışanlara eğitim vermek ,

  •  Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla Tahliye ve Yangın Tatbikatları yapmak ,

 öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı  hazırlanır.