Risk Analizi

Ana Sayfa >> Risk Analizi

Risk Analizi

Ana Sayfa >> Risk Analizi

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp ;

  •  Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
  • Genç, yaşlı, gebe veye emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek , çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanması.
  • Risk analizi : İş Güvenlik Uzmanı , İşyeri Hekimi , İşveren , Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanı ile birlikte hazırlar ve imzalanır.Risk analizinin tüm sayfalarında  hepsinin imzası olması gerekir.