İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği Uzmanlığı :

İş Güvenliği Uzmanlığı : Çalışanların başına gelebilecek her türlü risklerden koruma görevi işverene verilmiştir.Bu iş hukukunda “işçiyi gözetme borcu ” olarak adlandırılır.Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisi ve eğitimini aşacak durumlar söz konusu olacaktır.Böyle bir durumda iş kazaları üzerine eğitimini tamamlamış ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip İş Güvenliği Uzmanları işverene düşen “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır.

İş kazaları küçük dahi olsa büyük kayıplara sebep olabilecek risklere gebe olduğundan önüne geçilmelidir.Aksi taktirde üretim aksaması , tazminat gibi maliyetlerin oluşması , can kaybı durumlarına sebebiyet verecektir.Bu olumsuz durumlar hiçbir şirket , çalışan ve hatta üretimin ulaşacağı müşteri tarafından bile kabul edilebilecek durumlar değildir. 

İş Güvenliği ile ilgili eğitimler vermek ;

 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş izni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma Talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analizi Formu düzenlemek
 • Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak
 • Parlayıcı ,patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı ,patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanımı seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek