İşyeri Hekimi

Ana Sayfa >> İşyeri Hekimi

6331 Sayılı yasa ile Meslek hastalıklarının meydana gelmesi , vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarından eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

İşyeri Hekiminin Görevleri

 • İşyeri Hekimi , Sağlık ve Güvenlik arasındaki bağı oluşturan bir köprü özelliğindedir.Çalışma ortamının risklerinin uzman ve hekimler tarafından en aza indirilmesi için işverenden yapılmasını istediği çalışmalar asla maliyet olarak görülmemelidir.Yapılan çalışmalar sayesinde işyerinin güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi , gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir kazada ödenecek tazminat , tedavi rehabilitasyon maliyetlerinin önüne geçileceğinden yatırım olarak değerlendirilmelidir.Önlemler sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının da büyük ölçüde önüne geçilmesi işveren için büyük bir kazanç oluşturacaktır.
 • İşyeri Hekimi‘nin öncelikli görevleri mevcut işyerindeki sağlık gözetimini sağlamak ,işçilere ve işverene yol göstermektir.
 • Çalışma ortamına ait herhangi bir tasarım eksikliği var ise bu konuda yöneticiyi bilgilendirmek ,çözüm yolu konusunda yardımcı olmak işyeri hekiminin görevidir.
 •  İşyeri Hekimi ; Çalışmalar gerçekleştirilirken personelin kullanacağı koruyucuların seçilmesi , çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetiminin gerçekleştirilmesi , yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerini araştırmak ve çalışanları bundan korumak için gerekli etkinlikleri gerçekleştirmek , çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerini tartarak iş ile uyumları hakkında yetkiliye danışmanlık yapmaktır.
 • Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması , herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilip listelenmesi durumları mutlaka hekim tarafından yazılı olarak işverene aktarılmalıdır.
 • Gebelik durumunda olan , önceden iş kazası geçirmiş , 18 yaşından küçük olan gibi özel durumlara sahip çalışanların takibi yakından yapılıp koruma altına alınmalıdır.Bu durum risk analizinde hekimin gözetimiyle incelenmelidir.
 • Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında giriş , işe dönüş , sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde devamının sağlanması ve koruyucu sağlık müdahalelerinin yapılması hekimin görevleri arasındadır.
 • Belirlenen tehlike saınıflarına göre yapılacak muayeneler az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir , tehlikeli sınıftakilerde en geç 3 yılda bir ve çok tehlikeli işyerlerinde en geç yılda 1 kez olmak üzere gerçekleştirilmelidir.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
 • Kantin ,yemekhane ,yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları ,duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.